Norma Space Gallery

Norma Space Gallery

NORMA je platformou. Vzniká jako bezprostřední reakce na chybějící formát diskuse o architektuře. Testuje prostor soužitím disciplín, lidí, umění. Kulturně aktivujeme Podskalí. Praxe podmiňuje jejich pohled, teorie nastavuje prostředí kritické diskuse. Pořádá výstavy včetně doprovodného programu, spravuje otevřenou mediatéku – archiv a knihovnu architektonicky zaměřených publikací a periodik. Iniciuje vznik mezinárodní sítě programově spřízněných galerií, se kterými tvoří společné koncepce výstav a přináší do Prahy vybrané projekty z jejich programu. Organizuje mezinárodní konference, zprostředkovává rezidence zahraničních umělců a architektů. Program je koncipován pro laickou i odbornou veřejnost. Podílí se na tvorbě současné identity Podskalí, chce podpořit zájem místních obyvatel o umění, o prostor, kde žijí.

Date

1.1.2014

Klient

Norm-Architectures

Projekt

Vizuální identita a koncepce výstav